Doc2Sign: E-Signature

ด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกลายเซ็นดิจิทัลมีผลผูกพันทางกฎหมาย สอดคล้องกับกฎหมายไทย และได้รับการยอมรับในด้านความถูกต้องจริงและมีความน่าเชื่อถือ

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้ Doc2Sign

24/7

พร้อมใช้งาน

26%

ลดตุ้นทุน

37%

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เร็วขึ้น

ลงนามเร็วขึ้น

ธุรกิจดีขึ้น

งานจริงๆ จะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับลายเซ็นแล้วเท่านั้น ดังนั้นยิ่งเร็วยิ่งดี


ด้วย Doc2Sign: E-Signature คุณสามารถทำให้กระบวนการลงนามในเอกสารและรับลายเซ็นจากผู้อื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฟีเจอร์การติดตามช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าและมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างธุรกิจของคุณ เริ่มต้นใช้ Doc2Sign: E-Signature วันนี้ เพื่อเปลี่ยนการลงนามสัญญาของคุณให้เป็นดิจิทัล

การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน

มอบความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านการยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน เพื่อรับรองตัวตนของผู้ลงนามและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารโดยอัตโนมัติหลังการลงนาม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแก้ไขใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเอกสารทางกฎหมายและทางธุรกิจ

การแจ้งเตือนและการแจ้งให้ทราบอัตโนมัติ

ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ลงนาม ช่วยเร่งกระบวนการลงนามและลดระยะเวลาในการดำเนินการ

บริการที่ดีที่สุดและสิทธิประโยชน์จากการใช้ i-BOX

ประหยัดเวลา

ลดเวลาที่ใช้ในการลงนามและจัดการเอกสารอย่างมาก ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้เร็วขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพ

ทำให้กระบวนการลงนามเป็นอัตโนมัติและลดความซับซ้อน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ถูกต้องตามกฏข้อบังคับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลายเซ็นดิจิทัลทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายไทย โดยจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงานของ E-Signature

จัดการโฟลว์ของเอกสารที่ต้องใช้ลายเซ็นหลายรายการผ่านคำสั่งการลงนามแบบตามลำดับหรือแบบเซ็นพร้อมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการลงนามเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎหมายแล้วหรือยัง? ด้วยศักยภาพของ 'Doc2Sign' มาเริ่มก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของคุณ

This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Policy. นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ