ระบบเดินเอกสาร จัดการสัญญา และลงนามอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่า การจัดการเอกสาร ตั้งแต่การตั้งค่าเอกสารเพื่อใช้งานภายในองค์กร การขออนุมัติ การลงนามกับคู่ค้า การยืนยันตัวตนผู้ลงนาม จนถึงกระบวนการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นเรื่องเรียบง่าย ติดตามได้ และมีผลผูกพันทางกฎหมาย

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้ Doc2Sign

24/7

พร้อมใช้งาน

26%

ลดต้นทุน

37%

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เร็วขึ้น

"มีมาตรฐาน ปลอดภัย ช่วยให้

ธุรกิจวิ่งเร็วขึ้น"

สัญญาจะมีผลตามกฎหมาย หรืองานจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ...

คุณได้รับลายเซ็นยืนยันแล้วเท่านั้น ดังนั้นยิ่งเร็วยิ่งดี!


ด้วยระบบ i-BOX Doc2Sign ทำให้กระบวนการรีวิว ตรวบสอบเอกสารและอนุมัติจากผู้เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีฟีเจอร์การติดตามช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้า เพื่อให้คุณเมีวลามุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ

การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน

เพื่อรับรองตัวตนของผู้ลงนาม และป้องกันการเข้าถึงเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต i-BOX มีหลายโซลูชั่นให้คุณเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น 2-factors verification, การทำ E-KYC และการตรวจสอบข้อมูลตัวตนกับภาครัฐ รองรับทั้ง B2B และ B2C คุณสามารถปรับใช้ใ่ห้เหมาะสมกับเอกสาร หรือธุรกรรมที่คุณจะดำเนินการ

เพิ่มความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยการเข้ารหัสที่ได้มาตรฐาน

ระบบมีการจัดทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับอัพเดท) คุณสามาถตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลังการลงนาม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแก้ไขใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเอกสารทางกฎหมายและทางธุรกิจ

การแจ้งเตือนและการแจ้งให้ทราบอัตโนมัติ

ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ลงนาม ช่วยเร่งกระบวนการลงนามและลดระยะเวลาในการดำเนินการ ครอบคลุมถึงการแจ้งเตือนเอกสารประกอบสัญญาหมดอายุ และการต่อสัญญาอัตโนมัติ ทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุดอีกต่อไป

ข้อดีของบริการ i-BOX Doc2Sign

ประหยัดเวลา

ลดเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียม และลงนามเอกสาร ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้คล่องตัวขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพ

ทำให้กระบวนทำงานด้านเอกสารเป็นแบบอัตโนมัติ และลดความซับซ้อนลง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ถูกต้องตามกฏข้อบังคับ

ด้วยการจัดทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และบริการเสริมมากมาย 2-factors verifivation, E-KYC ฯลฯ ทำให้การจัดการเอกสารรัดกุม ลดความเสี่ยงด้านการลงนาม

ระบบเวิร์คโฟลว์ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามกระบวนการทำงาน

จัดการการเดินเอกสารที่ต้องผ่านการตรวจสอบ อนุมัติ และทำการลงนามได้ทั้งแบบตามลำดับ หรือแบบเซ็นพร้อมกันได้ โดยสามารถตั้งค่าอัตโนมัติ หรือปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเดินเอกสารทั่วไป

และเอกสารสัญญาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง?

This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Policy. นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ