แนวโน้มการค้าปลีกในประเทศไทย

ตลาดค้าปลีกในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มขึ้นของการค้าออนไลน์และการไลฟ์สดที่ต้องการการจัดการเอกสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคขนส่งเอง ก็มีการแข่งขันสูง และยังคงเน้นความสำคัญในเอกสารของโลจิสติกส์ ที่ต้องการความถูกต้อง นอกจากนี้ แนวโน้มธุรกิจ กำลังมองหาแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น ระบบต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูล ทำรายงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงทำให้ระบบจัดการเอกสารต้องมีการพัฒนาไปอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมค้าปลีก

ความท้าทายในการจัดการเอกสารสำหรับธุรกิจค้าปลีก

  • การบริหารธุรกรรมดิจิทัลทีมีปริมาณมาก: การจัดการกิจกรรมการขาย ทะเงในมุมที่ต้องสื่อสารกับลูกค้า และคู่ค้า ต้องมีระบบช่วยจัดการ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ: การปฏิบัติตามความต้องการข้อบังคับต่างๆ เช่น กฎหมายภาษี มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  • การจัดการข้อมูลคำสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น การขายของบนแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส การขายผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงการไลฟ์ขายของ โดยธุรกิจต้องมีทักษะในการจัดการคำสั่งซื้อ และหาช่องทางในการส่งเอกสารให้ลูกค้า ที่มีการสั่งเข้ามจากหลายช่องทาง
  • การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม: ปริมาณการทำธุรกรรมต่อเดือนสูงมาก การลดค่าใช้จ่าย หรือลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพื่อปรับปรุงแนวทาง ลดการใช้กระดาษ จะทำให้ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

i-BOX ช่วยธุรกิจค้าปลีกได้อย่างไร

i-BOX ให้บริการชุดแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในธุรกิจค้าปลีกได้หลากหลายกรณี ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ดังนี้

การยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถนำส่ง E-TAX ไปยังกรมสรรพากร และคู่ค้าได้ง่าย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

ผสานความสามารถการทำธุรกรรม

ด้วยระบบจัดการใบสั่งซื้อ และลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การจัดเก็บข้อมูล

ในระยะยาว

ให้บริการจัดเก็บเอกสาร E-TAX รวมทั้ง

เอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย


การทำงานของระบบอัตโนมัติ

ปรับแต่งให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก


การค้นหาเอกสารที่ถูกเพิ่มศักยภาพด้วย AI

รวมเครื่องมือการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มความง่ายในการทำงานและประหยัดเวลา

This website uses cookies to enhance your experience and providing the best service from us. Please confirm the acceptance. You can learn more about our use of cookies from our Policy. นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ